Herculan ME+FS

Konstruktion

  • Platonmatta inkl tejpning av skarvar
  • Nivå samt stegljudsupptagande Ariolen utlägges
  • Swedspan ”Flygo” spånskiva med dubbelspont
  • Hellimmas i spont
  • Herculan sviktsula 7mm std. Hellimmas
  • Fogfritt massagolv 2 mm std
  • Linjer enligt beskrivning
  • Linjerna etsade i underlaget för bästa hållbarhet

Detta system rekommenderas till…