RedClay Pro

Revolutionerande hybridkoncept för grusbanor med minimalt underhåll och perfekt spelyta. Beläggningen är godkänd av ITF och WTA Tour. Konceptet bygger på ett lager (30 mm) grovkornigt tegelkross blandat med binder som läggs med läggare och ger en hård och vattengenomträngande yta som är helt plan.

Innan härdning appliceras ett lager kvartssand och därefter fräses spår för linjerna, som då hamnar i samma nivå som glidgruset och linjerna limmas fast. Linjerna fräses därefter ner i samma nivå och limmas fast. De sitter sedan permanent utan behov av justering på våren. Till sist lägger man ett tunt lager finkornigt glidgrus (0-2 mm tegelkross) som ger en perfekt bana utan felstudsar.

Konceptet finns på ett hundratal banor i Europa och vi byggde Sveriges första bana i Stockholmsområdet våren 2011. Vi har redan installerat totalt 19 banor i Sverige.

Fördelar jämfört med traditionella grusbanor:

  • Direkt spelbar efter installation.
  • Längre spelsäsongutomhus, start tidigare – avslut senare.
  • Vinterresistenta linjer, behöver ej vårjusteras.
  • Behöver ej vältas.
  • Inga större underhåll på våren.
  • Låga underhållskostnader.
  • Utmärkta glidegenskaper.
  • Inga gropar eller fotavtryck bildas
  • Jämn studs och bollbana.
  • Kan installeras på grusbädd, öppen asfalt eller annan plan yta.
2019-01/istres
2021-02/centre-court-ptgp-18-porplastic-red-clay-pro-2
2021-02/florida-porplastic-redclay-pro.d34b8f3d