Planelastiska sportgolv

Ett planelastiskt golv innebär att golvet sviktar över en större yta än enbartpå tryckpunkten. Golvet består av en sviktande underkonstruktion som installeras på en avjämnad yta. Ovanpå denna underkonstruktion läggs enbart flytande polyuretanmassa alternativt parkett. Denna toppyta anses som stum och svikten kommer från underliggande underkostruktion. Herculan erbjuder planelastiska golv i form utav att en uppreglad underkonstruktion med gummikuddar samt spånskivor på toppen. Ovanpå detta läggs antingen flytande polyuretanmassa fogfritt i flera lager eller parkett.