Kombinationselastiska sportgolv

Ett kombinationselastiskt golv innebär att golvet består av ett punktelastiskt golv ovanpå en planelastisk underkonstruktion. Detta ger golvet svikt på en större yta men samtidigt även på tryckpunkten. Herculan erbjuder kombinationselastiska sportgolv i form utav en uppreglad underkonstruktion med gummikuddar och och spånskivor. Ovanpå detta läggs ett sviktande element i form utav en gummimatta, samt avslutningsvis, flytande polyuretanmassa i flera lager.