Herculan MF (Rot)

ROT-golv. Punk- och planelastisk konstruktion ovan regelverk.
Exempel: 16 mm SP, 5 mm Airolén – Eputan 7 + 2 mm Std.

Herculan Multi-Functional

Multifunktionella och elastiska system för inomhussporter och anda aktiviteter såsom mässor, konserter och liknande

Funktioner

  • Herculan MF sportsgolv är miljövänliga, utan fogar och vadderade med multifunktionella användningsområden med elastiska egenskaper. Herculan MF System klarade tyska AgBB/DIBt:s tester för utsläpp och klassas som säker för inomhus- och byggnadsmaterial.
  • Herculan MF Sportsgolv är CE- certifierade och uppfyller alla krav enligt EN 14904. Herculans MF Sportsgolv är godkända och certifierade enligt NOC*NSF sport- och golvlista.
  • Den höga prestandan och icke-porösa ytan på Herculan MF golvssystem, är därför hygieniska och lätta att underhålla. Tack vare den höga mekaniska hållfasthet, och elastiska egenskaper, är det underlag för en slitstark tjocklek. Tack vare den slitstarka tjockleken, på Herculan EX 800 och den utmärkta resistanta Herculan PU 145, kan detta golv kan också användas för utställningar, konserter , tal- och mässor och andra icke-sportfunktioner utan extra skydd.
  • Alla Herculan sportgolv är lätta att underhålla och kan utbehandlas på nytt på ett enkelt och ekonomiskt sätt när detta krävs.

 Uppbyggnad, ovan iordningställt underlag av er:
 
 Nivå samt stegljudsupptagande Ariolen utlägges 3 mm
 Swedspan ”Flygo” spånskiva med dubbelspont
 Hellimmas i spont 16 mm
 Herculan sviktsula 5 mm std. Hellimmas 5 mm
 Fogfritt Herculan massagolv 2 mm std 2 mm
 Målning av top coat
 Linjer enligt nuvarande omfattning
 Linjerna etsade i underlaget för bästa hållbarhet