Herculan MF

Eputan 12 mm + 2 mm NSL (New Soft Line) DIN 18032-2
Punktelastiskt Eputan golv ovan jämnad yta. Fukthalt max 85 % Förutsättningar: Avjämnat betonggolv + -4 mm /4 lpm.

Fukthalt: Max 87% RF (Vid befarad förhöjd fukthalt. komplettens med "Fuktspärren")

Kulörer: Utifrån vårt färgkort över Standard-färger, alternativt fritt val av NCS-kulör/er.

Design: Golvet i EN alt TVÅ färger. F&S logotype applicerad etsande i golvet på anvisad plats.

Total bygghöjd: 14 mm

Herculan Multi-Functional 

Multifunktionella och elastiska system för inomhussporter och anda aktiviteter såsom mässor, konserter och liknande

Funktioner

Herculan MF sportsgolv är miljövänliga, utan fogar och vadderade med multifunktionella användningsområden med elastiska egenskaper. Herculan MF System klarade tyska AgBB/DIBt:s tester för utsläpp och klassas som säker för inomhus- och byggnadsmaterial.

Herculan MF Sportsgolv är CE- certifierade och uppfyller alla krav enligt EN 14904. Herculans MF Sportsgolv är godkända och certifierade enligt NOC*NSF sport- och golvlista.

Den höga prestandan och icke-porösa ytan på Herculan MF golvssystem, är därför hygieniska och lätta att underhålla. Tack vare den höga mekaniska hållfasthet, och elastiska egenskaper, är det underlag för en slitstark tjocklek. Tack vare den slitstarka tjockleken, på Herculan EX 800 och den utmärkta resistanta Herculan PU 145, kan detta golv kan också användas för utställningar, konserter , tal- och mässor och andra icke-sportfunktioner utan extra skydd.

Alla Herculan sportgolv är lätta att underhålla och kan utbehandlas på nytt på ett enkelt och ekonomiskt sätt när detta krävs.
 

 Vårt uppskattade fogfria Herculan-golv, erbjuder vi att lägga på befintligt betonggolv.
 Beskrivning av konstruktion:
 Sviktsula 12 mm hellimmas på av er väl rengjort underlag
 Ovan på detta lägger vi 2 mm polyurethan fogfritt från vägg till vägg.
 Bygghöjd 14 mm
 
 Golvet är miljöanpassat, och målas i kulör enl. beskrivning.