Uppbyggandet av en Plexipave-bana

Utjämning med grus

 Läktaren på plats

Grunden med asfalt

1:a lagret med Plexipave

Nästan färdigställd bana  

Komplett Plexipave bana