Herculan System MF+(Rot)

ROT-golv. Punk- och planelastisk konstruktion ovan regelverk.
Exempel: 16 mm SP, 5 mm Airolén – Eputan 7 + 2 mm Std.

 

 Uppbyggnad:

 •  Nivå samt stegljudsupptagande Ariolen utlägges 3 mm
 •  Swedspan ”Flygo” spånskiva med dubbelspont
 •  Hellimmas i spont 16 mm
 •  Hellimmas i spont 16 mm
 •  Herculan sviktsula 5 mm std. Hellimmas 5 mm
 •  Fogfritt Herculan massagolv 2 mm std 2 mm
 •  Målning av top coat
 •  Linjer enligt nuvarande omfattning
 •  Linjerna etsade i underlaget för bästa hållbarhet

Herculan Multi-Functional 
Multifunktionella och elastiska system för inomhussporter och anda aktiviteter såsom mässor, konserter och liknande

Funktioner

 •  Herculan MF sportsgolv är miljövänliga, utan fogar och vadderade med multifunktionella användningsområden med elastiska egenskaper. Herculan MF System klarade tyska AgBB/DIBt:s tester för utsläpp och klassas som säker för inomhus- och byggnadsmaterial.

 

 • Herculan MF Sportsgolv är CE- certifierade och uppfyller alla krav enligt EN 14904. Herculans MF Sportsgolv är godkända och certifierade enligt NOC*NSF sport- och golvlista.

 

 • Den höga prestandan och icke-porösa ytan på Herculan MF golvssystem, är därför hygieniska och lätta att underhålla. Tack vare den höga mekaniska hållfasthet, och elastiska egenskaper, är det underlag för en slitstark tjocklek. Tack vare den slitstarka tjockleken, på Herculan EX 800 och den utmärkta resistanta Herculan PU 145, kan detta golv kan också användas för utställningar, konserter , tal- och mässor och andra icke-sportfunktioner utan extra skydd.

 

 • Alla Herculan sportgolv är lätta att underhålla och kan utbehandlas på nytt på ett enkelt och ekonomiskt sätt när detta krävs.